Privacy beleid van Happiflowers

 

Dit is het privacy beleid van Happiflowers. Dit privacy beleid informeert over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze website en webwinkel.

Via onze website en webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Happiflowers gaat daarbij zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit impliceert dat:

 1. Happiflowers duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, via deze privacyverklaring;
 2. Happiflowers beperkt de verzameling van persoonsgegevens alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. Happiflowers u uitdrukkelijk om toestemmingvraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 4. Happiflowers passende beveiligingsmaatregelen neemt ,of zal nemen, om uw persoonsgegevens te beschermen. Happiflowers zal dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, c.q. uw bestelling afleveren;
 5. Happiflowers respecteert uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te kunnen zien. U kunt ons aanvullend verzoeken uw persoonsgegevens, te corrigeren of te verwijderen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Happiflowers. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe we die gebruiken en met welk doel.

Op 28 maart 2020 is dit privacy beleid voor het laatst gewijzigd.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende (door u zelf opgegeven) gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Uw Inlog gegevens (inlogcode & password)
 • Uw NAW-gegevens
 • Uw Telefoonnummer
 • Uw Factuuradres
 • Uw afleveradres
 • Uw Emailadres
 • Uw Betalingsgegevens
 • Uw Geslacht
 • Uw Geboortedatum

 

Registreren

U dient zich eerst voor de webwinkel van Happiflowers te registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat Happiflowers contact met u kan opnemen voor het uitvoeren van de overeenkomst en de levering van uw bestelling.

Happiflowers zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Indien wij fraude of misbruik van onze webwinkel vermoeden, of wanneer wij vanuit justitie daartoe verzocht wordt, kan Happiflowers persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekken.

 

Toegang tot gebruikersinstellingen

Na uw registratie kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf uw gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij Happiflowers een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de afhandeling van uw order, factuur en uitlevering. Indien voor de afhandeling van u order derden ingeschakeld dienen te worden, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

 

Reclame

Indien u dit wenst, kan Happiflowers u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen en houden van nieuwe producten en diensten. U kunt zelf kiezen of u deze informatie via e-mail of social media wenst te ontvangen.

 

Vragen en Contactformulier

In onze webwinkel kunt u vragen stellen via een contactformulier. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen. Met die gegevens kan Happiflowers uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

 

Advertenties

De webwinkel van Happiflowers vertoont geen advertenties.

 

Verstrekking aan derden

Happiflowers kan uw gegevens doorgeven aan onze partners die noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst c.q. uw bestelling en de uitlevering van uw bestelling.

 

Cookies

  

De webwinkel van Happiflowers maakt gebruik van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Bij uw eerste bezoek aan de webwinkel van Happiflowers, wordt u een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Indien u gebruik maakt van de webwinkel van Happiflowers, vatten wij dat op als uw toestemming voor dit gebruik van cookies.

Indien u dat wenst kunt u de cookies uitschakelen in uw browser. U dient er dan wel rekening mee te houden dat de website van Happiflowers dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Happiflowers heeft helaas geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijst Happiflowers u naar het privacy beleid van die partijen.

 

Google Analytics

Happiflowers gebruikt Google Analytics. Hiermee analyseert Happiflowers hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Happiflowers heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de omgang met de data van Happiflowers. Happiflowers staat Google toe om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, hierbij worden de IP-adressen echter wel anoniem gemaakt.

 

Beveiliging

Happiflowers neemt meerdere beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Happiflowers schermt de toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Happiflowers slaat uw gegevens worden na ontvangst op in een separaat, afgeschermd systeem
 • Happiflowers neemt aanhoudend fysieke maatregelen om de toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn te waarborgen
 • Happiflowers gebruikt beveiligde SSL-verbindingen. Met een SSL-verbinding wordt alle informatie tussen u en de website van
 • Happiflowers afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert
 • Happiflowers registreert logs bij van alle bevragingen van persoonsgegevens

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om uw bestellingen af te handelen en te verzenden. Daarna bewaart Happiflowers uw gegevens nog mimimaal een jaar voor statistische en administratieve doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, nadat de fiscale bewaarplicht verlopen is (dit is 7 jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Happiflowers raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Happiflowers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met Happiflowers opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt Happiflowers ook verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevens overzicht op te vragen betreffende de gegevens die wij met uw toestemming gebruiken. Daarna kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door Happiflowers wilt laten beperken.

U dient zich bij uw verzoek adequaat te identificeren. Hiermee voorkomt Happiflowers misbruik van uw persoonsgegevens. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Happiflowers helpt u graag verder indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Happiflowers

Leidsestraat 100

2182 DR Hillegom

 

happi@happiflowers.com

 

 

Contactgegevens:
Leidsestraat 100
2182 DR HILLEGOM
tel. 0252 760 998

E-mailadres: happi@happiflowers.com
Openingstijden klantenservice:
Op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Gesloten in het weekend, op officiële feestdagen